Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması Nedir

Kozmik Mikrodalga Arkaplan Işıması Nedir? (CMBR)

Eğer evren şu anda genişlemekte ise filmi geçmişe sararak, geçmişte evrenin daha sıkışık ve dolayısıyla daha sıcak olması gerektiğini bekleriz. Eğer evrenin bir başlangıcı varsa ve çok küçük bir hacimden genişlediyse, evrenin erken dönemlerinde ortam çok yoğun ve sıcak olmalıdır.