evrenin temel özellikleri nelerdir

Evrenin Temel Özelliklerinden: Homojenlik

Evrenin bir bütün olarak homojen bir yapı sergiliyor oluşudur. Evren’in hemen her bölgesi ve her köşesi birbiri ile benzer özellikler teşkil eder. Yani Evren’in diğer tüm noktalarından farklılık gösteren özel bir noktası yoktur. Dolayısı ile bir bütün halinde homojen bir yapı sergiler.