Elektrik Alanın Diverjansı ve Gauss Teoreminin İspatı

Elektromanyetik Teori: Gauss Yasası

Elektromanyetik teorinin en temel problemi; çeşitli geometrilere sahip olan ve üzerindeki net yük miktarı sıfırdan farklı olan nesnelerin herhangi bir noktadaki elektrik alanını bulmaktır. Gauss yasası bu problemi bazı özel durumlarda (simetri durumlarında) son derece kolay şekilde çözmemizi sağlayan, oldukça kullanışlı bir yöntemdir.