dünya boyutunda teleskop var mı

Dünya Boyutunda Teleskop: Terrascope

Astronomi biliminde teleskopların önemi oldukça büyüktür. Bu yüzden Astronomi biliminde “görmek”, kritik bir öneme sahiptir. Çünkü galaksilerden, gezegenlerden ya da herhangi bir gök cisminden gelen ışık, bilgi taşır. Astronomide bugün sahip olunan geniş bilgi dağarcığı, yani bugün evren hakkında bildiğimiz çoğu şey, ışığın farklı tekniklerle analiz edilmesiyle ortaya çıkarılmıştır.