Son Yazılar

Astrofotoğrafi: Uzay Fotoğraflardaki Gibi Mi Görünüyor?

Uzay gerçekte NASA gibi kurumların paylaştığı fotoğraflar dahil olmak üzere, internette gördüğümüz uzay fotoğraflarındaki gibi görünmüyor. 
Hubble Uzay Teleskobu 30 yılı aşkın bir süredir gökadalar, bulutsular, gezegenler gibi gök cisimlerinin fotoğraflarını çekiyor. İnternette de sık sık paylaşılan bu fotoğraflardaki yapıların renkleri ve canlılığı, görüntüleri büyüleyici hale getiriyor.

Challenger Uzay Mekiği Faciası (28 Ocak 1986)

28 Ocak 1986 tarihinde dünya havacılık tarihinin en trajik kazası gerçekleşmişti. NASA tarafından programlanan Challenger Uzay programı bir trajedi ile sonuçlandı. Mekik, kalkışından 73 saniye sonra tüm dünyanın gözleri önünde infilak etti. Bu olay hatıralardan Challenger Faciası olarak iz bıraktı.

Güneş Aniden Yok Olsa Ne Olurdu?

Güneş bizim enerji kaynağımızdır, onsuz Dünya üzerindeki bu gelişkin yaşam oluşamazdı. Ancak, şu an birden bire yok olursa, yani bilinmeyen bir güç Güneş’i birden bire alıp götürse, ortadan kaldırsa ne olur?

Gök Atlası Nedir?

Atlas, Türk Dil Kurumu tarafından iki ayrı tanımla veriliyor. İlki coğrafya ile ilgili ve “Dünya’nın, bir ülkenin, bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası ile ekonomi, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritaları derlemesi” olarak tanımlanıyor.

Evrenin Temel Özelliklerinden: İzotropi

Gözlem araçlarımızın gelişip güçlenmesinden bugüne yaptığımız araştırmalar, evrenin izotropik (eş yönlü) bir özellik sergilediğini ortaya koyuyor. İzotropi kavramından anlamamız gereken; evrenin her yöne doğru benzer özellikte ve yapıda olmasıdır.

Sicim Teorisi Nedir?

Önce bir tanımına bakalım, ne demek sicim teorisi? Daha sonra bu kuramı (teoriyi) basitçe anlamaya çalışalım. En klasik anlatım ile sicim teorisi, ‘parçacık fiziğinde, kuantum mekaniği ile Einstein in genel görelilik kuramını birleştirme gayretindeki teori’ olarak anılıyor.

Gezegen Nedir? (Planet)

Gezegen genel tanımıyla, bir yıldız veya yıldız kalıntısı etrafında yörünge izleyen gök cisimlerine denir. Ancak bir gök cismini, gezegen olarak tanımlamak biraz zor bir iştir. Çünkü, bu tanıma aynı zamanda, asteoridler ve kuyrukluyıldızlar da uyar.

Yıldızların Parlaklıkları: Görünür Parlaklık ve Salt Parlaklık

Geceleyin gökyüzüne baktığımızda, gökyüzümüzü mahveden ışık kirliliği altındaysak, birkaç tane görebildiğimiz; fakat temiz bir gökyüzünde yüzlercesine tanık olduğumuz yıldızlar… Binlerce yıldır dikkatimizi çekiyor. Bu yaptığımız gözlemde attığımız ilk bilimsel adım, onları parlaklıklarına göre sıralamaya çalışmak oldu.

İnanılmaz Gök Cisimleri: Kuazar Nedir? (Kuasar)

Kuazar ismi quasi-stellar object (QSO), yani yarı yıldızsı cisim kelimesinden türemiştir. Nokta kaynak gibi göründüklerinden dolayı, ilk gözlendiklerinde yıldız oldukları düşünülmüştür. Fakat uzaklıkları ve tayfları incelendiğinde yıldız olmadıkları ortaya çıkmıştır.

Wien Yasası Nedir?

Wien yasası, sıcaklığından ötürü ışıma yapan bir kara cismin, ışımasının maksimum yaptığı dalga boyunu tanımlar. Yani sıcaklık ile maksimum ışımanın gerçekleştiği dalga boyu arasındaki ilişkiyi verir. Kara cisim ışımasında da ele aldığımız üzere bir sıcaklığı olan her cisim ışıma yapar.